utveckla DBT för pat m neuropsykiatriska svårigheter

Maja Fläcke
DBT-teamet, Stockholm BUPs Specialenheter

DBT-teamet, Stockholms läns landsting
Fläcke KBT-praktik AB, Stockholm

0733-38 98 06
Maja.flacke@gmail.com